Zasadność Zasłużonego Bana

Czy narzędzie bana w internecie jest zgodne z ustrojem demokratycznym i wymogiem tolerancji? Nie.

Czy może jest zgodne z ustrojową wolnością? Nie. Braterstwem i równością też nie.

Jest ono jednak niezbędne do tego, by cokolwiek uzgodnić w spokoju i poszanowaniu czasu rozmówców.

Jego istnienie służy prawdzie przeciwko bełkotowi i nieuctwu, służy tym samym dobru wspólnemu i miłości bliźniego.

Jest ono ustrojowo konieczne do rozwoju i budowania wspólnoty prawdy i miłości. Doktryną ustrojową winna być więc prawda i miłość, nie wolność i inne bełkoty wynikłe z zarażenia wściekłymi filozofami rewolucyjnymi.

Ban sprowadza błogosławioną dyscyplinę, która wynosi i honoruje mądrość nad głupotą. Jest więc naturalną i prawidłową selekcją, wymuszoną koniecznością obrony przed tyranią głupoty, - nie jest karą, wynika z samego porządku i natury prawdy.

Chroni wspólnotę przed umysłowym lenistwem, wielomówstwem, pychą, bałaganiarstwem, bylejakością i egoizmem. Wynosi jakość nad ilość, przywraca prawidłową kolejność/hierarchię ważności. Ukazuje wyższość interesów wspólnoty nad interesami jaźni. Oducza pysznego natręctwa, ustawia granice, uczy kultury bycia.

Za mojego dzieciństwa na ścianie wisiała ''dyscyplina''. Takie narzędzie jest niezbędne zarówno w domu wobec dzieci, by nauczyć je karności i szacunku dla dobroczyńców, opiekunów i autorytetów, jak i w internecie i wspólnocie, o ile ona jest zdrowa.

Dyscypliny używał w domu ojciec, bo ojciec w domu to najwyższy autorytet, jako, że jest pierwszy po Janie Pawle II oraz po Bogu-Prawdzie. Jego autorytet płynie z prawdy. Używanie dyscypliny bez prawdy jest tyranią i sprowadza cierpienie, zniszczenie i smierć. Jest to postawa niegodna człowieka. Ojcowska miłość stoi więc na straży prawdy i dobra i egzekwuje je surową dyscypliną, o ile zawiodły prośby i metody perswazji.

Wniosek z tego dla rady nie jest taki, że Caracajou nie może być żadnym prezydentem, bo nie ma powyższych kwalifikacji, jak i jego koleżka, T-Rex.

Jak chodzi o radę zachodzi pytanie po co? Jaki cel? Wszystko na tym świecie jest celowe, prócz zła.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License