Klan Ausran

"Klan Ausran" – grupa o charakterze przedbabelskim, założona i kierowana przez filologa Ignacego Ryszarda Dankę, stawiająca sobie za cel rekonstrukcję dziedzictwa Indogermanów. Pierwsza w Polsce grupa przedbabelska.

Nazwa grupy pochodzi od indogermańskiego "ā̆usrom" – "zorza, jutrzenka". Klan Ausran założony został w 1954 roku w Łodzi przez uczniów techników księgarskiego i chemicznego, początkowo jako koło studenckie o charakterze "przedbabelskim". W 1957 roku do grupy dołączył wykładający na Uniwersytecie Warszawskim były Hindus, przed reindogermanizacją zwany "Hiranmoy Ghoshal", który został pierwszym członkiem nadzwyczajnym. Rok później w Warszawie utworzona została filia Klanu Ausran. W 1960 roku na zjeździe w podłódzkim Lesie Tuszyńskim przyjęty został statut Klanu Ausran, w którym zadeklarowano powrót do przedbabelskiej narodowości indogermańskiej. W latach 70 XX wieku grupa była infiltrowana przez Służbę Bezpieczeństwa, doszło do konfiskaty listów, publikacji i czasowego aresztowania Ignacego Ryszarda Danki.

Członkowie Klanu Ausran posługiwali się rekonstruowanym bezzapożyczeniowym językiem indogermańskim, nazywanym przez nich "językiem ausrańskim". Organizowali także wykłady i sympozja naukowe z zakresu indogermanistyki. W języku ausrańskim drukowane były kalendarze, powstawała poezja, pieśni religijne (tzw. "mentlom"), był on także używany jako język liturgiczny podczas ausrańskich mszy trydenckich. Członkowie Klanu Ausran dzielili się na zwyczajnych oraz nadzwyczajnych. Obrzędy ausrańskie nazywane były "deiu̯ok̑oliom" i sprawowali je kapłani zwani "deiu̯ok̑olios". Społeczność Klanu Ausran opisał w "Listach do pani Z." Kazimierz Brandys.

W okresie największej świetności Klan Ausran liczył około 500 osób, pochodzących głównie ze środowisk akademickich. Ausraninem był między innymi filolog Krzysztof Tomasz Witczak. Jednak tylko niewielka część członków uznawała Klan Ausran jako swoją tożsamość, większość traktowała go w kategorii kontrkultury i projektu badawczego. Organizacja ta nie została też nigdy zarejestrowana jako związek wyznaniowy.

Bibliografia:
http://beholy.be/bible1-4.htm#1.1.7
http://www.win.tue.nl/~aeb/natlang/ie/pokorny.html
http://www.koeblergerhard.de/idgwbhin.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License