Efekty Psychologiczne W Psychologii Fuzzu

Oto lista znanych efektów psychologicznych dla zbanowanych i innych fuzzowych ludzi. W wsród nich - kilka chorób psychicznych:

Efekt wymiarów kontaktu Grema - wpływ poziomu bliskości kontaktu na zachowanie człowieka.
Fuzzfobia - strach przed fuzzem i obrzydzenie nim.
Fuzzpociąg- pociąg do fuzzu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License